כשמדובר בלבוש בערב, אני לא חושב שזה רעיון רע להצהרת עין. ומכיוון שכולנו תיקים פוניסטות תיקים, מדוע לא להצהיר עם

Read More