יום הוותיקים

ואילו כל כך המון מבט עד היום כסוף שבוע של שלושה ימים, יום לקנות את המכירות, יום בלי שום בית ספר, עלינו לזכור את מה שהיום עומד. כיום אנו חוגגים את יום המקצוענים, כמו גם בתקופה כזו, כאשר ארה”ב נמצאת במלחמה, עלינו לזכור את אלה שנלחמו עבורנו כמו גם במדינה שלנו בעבר. הבחור כמו גם נשים המשרתות את ארצנו שמרו עלינו ללא סיכון כמו גם הביאו לנו חופש, כך שהיום בזמן שאתם נהנים מהחג, קחו בחשבון לזכור את אנשי המקצוע כמו גם את כל מה שהם עשו עבורנו ו

נחזור לפרסום מחר!

Leave a Reply

Your email address will not be published.